skip to Main Content

Ein langsiktig strategi

Med content marketing, eller innhaldsmarknadsføring, får du ein unik moglegheit til å fortelja ei engasjerande historie i den redaksjonelle flyten – samstundes som du bygger merkevare. Historia vert utforma som ein vanleg artikkel, men vil vera merka med “annonsørinnhald”.

Content marketing handlar om å skapa verdi for lesaren gjennom relevant og engasjerande innhald. Historia du fortel skal vekka interesse og engasjera.

Me jobbar med ei rekkje ulike aktørar i Sunnhordland – og står klare til å skapa verdi både for deg og kunden din.

Sjå www.bomlo-nytt.no/annonsorinnhald for å sjå nokre av sakene ma har laga.

Korleis jobbar me?

Me kan hjelpa deg med komplette løysingar som inneheld:

  • Idé og konsept
  • Innhaldsproduksjon
  • Foto
  • Eksponering på papir, nett og mobil
  • Måling og rapport i etterkant

Har du ferdig skrive materiale, kan me publisera dette for deg.

Val av flater

Du vel sjølv om du vil ha saka på trykk eller digitalt (nett og mobil). For best effekt bør du kombinera desse to.

På nett bør artikkelen ha to eller tre inngangar for å oppretthalda interesse. Du vel sjølv kor lenge og når du ynskjer publisering. Me hjelper deg gjerne med å velja strategisk smarte tidspunkt for publisering.

Vel du å ha saka på trykk, har me fleire temasider gjennom året som kan vera aktuelle å setja annonsa inn på.

Hege Jakobsen Valde

Mediaselger

Back To Top