skip to Main Content

Distribusjon

Ca. 1 gong pr. månad kjem Bømlo-nytt ut i fulldistribusjon i Bømlo kommune, med eit opplag på 5000 – og sørgjer difor for at annonsa di når ekstra langt.

Spesialaviser som sommaravisa og miljøavisa vert distribuert i heile nærområdet vårt, med eit opplag på 14.000.

Bømlo-nytt nyttar seg av Sudi til distribuering av aviser.
Sudi er områdets største distributør, og i tillegg til aviser distribuerer dei i underkant av 150 forskjellige andre produkt. Dette er alt frå reklame, magasin, medlemsblad, pakkar, matkassar og brevsendingar.

Helthjem er ei samanslutning av dei fleste distribusjonsselskapa i Noreg, og dekker over 85% av alle husstandar i Noreg. Sunnhordland Distribusjon (Sudi) er ein del av dette nettverket.

Me tilbyr også lokalt sal av innstikk i vår eiga avis, og distribusjon av reklame til alle husstandar i vårt område. Alt til konkurransedyktige prisar.

Sudi har også godsbilar som trafikkerer områda Bergen, Stord, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.

Be oss gjerne om tilbod og forslag til løysingar.

Frida Austestad

Marknadsansvarleg / grafisk designer / typograf

Back To Top