skip to Main Content

Gode råd på vegen mot målet

Våre medierådgivarar har lang erfaring og kjenner lokalmarknaden godt.

Me er oppdaterte på trendar, nyhende og nye marknadskanalar.

Før me kan gi deg gode råd, er det viktig at forventningane dine står i samsvar med det du ynskjer å oppnå. Utan ein god strategisk plan vert ikkje resultatet optimalt. Dette kan me hjelpa deg med.

For oss gjeld det å definera målsetjingar saman med deg som kunde. Saman skal me finna rett kanal og veg til målet – slik at du slepp å ta forhasta avgjerder.

Frida Austestad

Marknadsansvarleg / Grafisk designer / Typograf
Tlf. 982 50 142 / frida@bomlo-nytt.no

Hege Jakobsen Valde

Mediaselger
Tlf. 415 62 009 / hege@bomlo-nytt.no

Back To Top