skip to Main Content

MODULKART ANNONSESIDER

ANNONSERE PÅ TABLOID ELLER RUBRIKKSIDE?

Modulkartet er delt inn i to delar – annonseside (rubrikk) og tekstside (tabloid). Formata er difor ulike ut i frå kva plassering du ynskjer. Annonsesidene er rimelegare enn tekstsidene, og modulane er litt større. Annonser på tekstside får derimot meir merksemd, då dei står saman med redaksjonelt innhald og ikkje får “støy” frå andre annonser. Annonsering i begge format har derimot stor effekt, og er godt eigna til merkevarebygging, tilbod, kampanjar og opplysningar.

KVA STORLEIK BØR EG VELJA?

Ei heilside på tekstside består av 25 modular, medan ei heilside på annonseplass består av 30 modular. Når du skal berekna storleik, vel du difor modultalet og opplyser det ved bestilling. Du kan sjølv nytta modulkartet til å sy saman di annonse i det formatet du ynskjer. Det er viktig å merka seg at modulkartet berre gjeld trykte avisannonser.

DØME PÅ STORLEIKAR

Ein modul 25B på tekstside er: 107 x 246 mm. I modulkartet vil 25B vera tilsvarande storleiken av utsnittet som er synt under.

Medan ein modul 13 er 71 x 146 mm, som synt under.

Back To Top